• Favorilere Ekle

Risk Yönetimi

Risk Yönetimi

İyi bir yaşam, eldeki olanakların en iyi biçimde değerlendirilmesiyle sağlanır. Gerçekleştirilmeye çalışılan plan, sonucu belli olmadığından kazanma ve kaybetme riskini de beraberinde getirir. Karmaşık bir hal alan organizasyonlarda organize bir risk yönetimine gereksinim vardır.
 
Risk yönetimi, etkinliğin beklendik düzeyde devam etmesi için gerekli düzenlemeleri sağlamayı kapsar. Organizasyon konusu etkinlik ve kişilerin korunmasıyla organizatörlerin başarma gücünü korumak, organizasyonda oluşabilecek beklenmeyen kayıpların en düşük düzeye indirilmesi için gerekli olan kaynakların planlanması, organizasyonun yönetilmesi ve kontrol süreçlerini de kapsamaktadır.
 
Risk, karar vericinin herhangi bir olayın sonuçlarını belirleyemediği durumları anlatır. Riskin, olasılık ve belirsizlik kavramlarıyla arada farklar vardır. Bu kavramlar birbirlerinin yerine kullanılmamalıdır. Risk, bir olayın olasılık dağılımının bilindiği, belirsizlikse bu dağılımın bilinmediği durumlardır.
 
Yöneticiler, önceden saptanmış amaçlarına ulaşmada değişik ve sayısız sorunlarla karşı karşıyadırlar. Bu sorunların varlığı, onları çözüm yollarını araştırmaya ve bulmaya, onları karar vermeye zorlamaktadır. Yöneticilerin verecekleri kararların akılcı olması gerekir. Kararlar, gelecekle ilintili ve gelecek de belirsizliğin aynası olduğundan, ‘Risk’ konusu açıkça ortadadır. Bu nedenle verilen kararın ‘Akılcı Karar’ niteliği taşıması önemlidir.
 
Karar verme, planlama sürecinin önemli bir parçasıdır. Karar verme, en yalın biçimde, çeşitli alternatifler arasından seçim ve tercih yapmaktır. Karar verme, sorun çözme ve çevrenin sunduğu olanakları tanımlama sürecidir. Bu süreç, amaca ulaşmadaki çalışmalarını etkileyen engelleri yok etmek, durumun ortaya çıkarmış olduğu olumsuz koşulları ortadan kaldırmak ve yerine olumlu olanlarını bulmak konusunda birtakım önlemler alınması evrelerini kapsamaktadır.
 
Risk nedenleri
Katlanılacak risklerin çeşitli nedenleri vardır.
 • Yöntemsiz ve plansız bir düzen,
 • Aşırı motivasyon,
 • İhmal ve gerekli araçların olmayışı,
 • Zaman ve/veya yönetici baskısı,
 • Küçük riskler karşılığında büyük fayda beklentisi,
 • Çevresel etkiler,
Risk yönetimi ve süreci
Risk yönetimi olasılık planlamasını da beraberinde getirir. Sürekli olarak “… eğer olursa ne olur…”, “… ya olursa…” sorularının yinelenmesidir.
 
Risk yönetim süreci nasıl olacak?
 • Riskin tanımlanması: Riskin tanımlanması birinci önceliğe sahiptir.
 • Riskin değerlendirilmesi ve hesaplanması: Risk tanımlandığında, değerlendirme işlemi olası kaybın ve gerçekleşme olasılığının ölçülmesi anlamına gelir.
 • Risk düzeltme araçları arasından bir seçim yapılması
Riskten uzaklaşmak, riski almak, riski azaltmak ve riskten kaçınmak risk yönetim teknikleri arasındadır.
 • Seçilen alternatiflerin uygulanması: Bu aşama, örneğin sigortalanması istenilen oyuncular için nasıl bir sigorta satın alınacağı gibi teknik kararları içerir.
 • Değerlendirme ve kontrol süreçleri: Seçilen çözüm yolunun işleyip işlemediği ve beklenen sonuçları verip vermediği izlenmelidir.
Risk azaltılabilir
Oluşabilecek istenmeyen durumlar için kişiler ya da organizasyon yönetimi çeşitli önlemler alabilirler. Oluşabilecek olası bir kaza veya yangın için yangın söndürme düzeneği kurulabilir, zararları azaltmak için sigorta yapılabilir.

Riskten kaçınılabilir
Riski arttıran etkinliklerle uğraşmayarak ya da riskli işlemleri terk ederek başarılabilir. Organizasyon yönetimi taşıma ve transfer işlerini kendi araç ve iş görenleri tarafından yerine getirilmesini sakıncalı görüyorsa bu işi hizmet satın alma yoluyla çözebilir.

Risk kontrol altında tutulabilir
Riskin algılanmadığı durumlarda organizasyonlar bilinçsiz riskler üstlenebilir. Risklerin algılandığı durumlardaysa oluşabilecek durumlar hesaplanıp veya tahmin edilerek kontrol altında tutulabilir. Oluşabilecek risklere karşı plan yapılarak çeşitli önlemler alınması, ‘aktif kontrol’dür. Oluşabilecek potansiyel tehlikelere karşı herhangi bir önlem alınmaması durumu ‘pasif kontrol’ olarak anlatılabilir.
 
Yararlanılan Kaynak: “Risk Yönetim Süreci” Yrd.Doç.Dr. Abdurrahim EMHAN -  Atatürk Ün. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi Sayı: 3
 
Yaşanmış örnekler
 • 600 oyuncunun yer aldığı yaş grupları şampiyonasında yeterli koşulların sağlanamadığını gören organizasyon yönetimi yarışmaya saatler kala riski göğüsleyerek konaklama yerini ve dolayısıyla oyun salonunu değiştirme kararı aldı. (2002 Türkiye Yaş Grupları)
 • 300 oyuncunun yer aldığı takım yarışmasının başlamasına 8 saat kalmışken bir kış gününde ve bir gecede konaklama yeri ve oyun salonunun değiştirilmesi risk midir? (2006 Birinci Lig)
 • Açılış töreni sonrası sponsor kuruluş sporculara olan konaklama desteğini çektiğini açıkladı. Organizasyon yönetimiyle otel yönetimi arasında hızlı bir anlaşma gerçekleşti. (2006 16 Yaş Olimpiyatı)
Bu örneklerde risk başarıyla yönetildi.

11 Temmuz 2016

IA&IO Tahsin AKTAR

Yorumlar - Yorum Yaz