• Favorilere Ekle

Kural Uygulamaları Üzerine

Önemli Düzenleme. Kural Uygulamaları

Oyunun kuralları, yarışma kuralları ve yönergeleri yoluyla zayıflatılmamalıdır. 
 
FENERWEB yeni bir menü düzenlemesiyle izleyicilerine destek olmayı amaçlıyor. Yarışma yöneticilerinin, hakemlerin, antrenörlerin ve oyuncuların yarışma kurallarının uygulanması sırasında güçlük çektikleri bilinmektedir. Bileşenlerin, daha iyi aydınlanmış ve bilinçli davranabilmesi için, kuralların uygulamalarının yer aldığı bu düzenlemeyle kaynak yaratılmaya çalışıldı. Oluşturulan uygulama kaynaklarında yayınlandığı tarihteki FIDE Satranç Kuralların geçerli kılındığı unutulmamalıdır. Uygulamaların daha kolay anlaşılabilir olması için kurallar metniyle birlikte değerlendirilmesi yararlı olacaktır.
 
Her kural manzumesi bir bütünlük içerisinde yazılmış düzenlemelerdir. Birinci maddesinden son maddesine değin birbiriyle ilintili anlatımlar bulunur. Ayrıca kurucu maddelerda yer alır. O madde etrafında, kurucu maddenin mantığı, ruhu ve önceliği etrafında, tamamlayıcı diğer maddeler yazılmıştır. Kurucu felsefe her maddede gözlenmeli, izlenmelidir. Satranç tahtası, tahta üzerindeki taşların şekli, taşların tahtada başlangıçtaki konumu, bu taşların nasıl oynadıkları hep bir sıra ve anlayış gözetilerek yazılmıştır. Kurallar da böyle okunmalı ve yorumlanmalıdır. Bu anlayıştan uzak biçimde yorumlanan maddeler, zorlama kararlar verilmesine neden olacaktır.
 
Kurallar çok detaylı olarak yazılmamıştır. Böyle olmasaydı hakemler özgür biçimde karar vermezlerdi. Özel durumlardan kaynaklanan sorunlara çözüm bulmada sıkıntı yaşanabilirdi. Böyle olmasını FIDE’de istemektedir.
 
Satranç oyununun temel kuralları kurucu niteliktedir. Sonrasında yer alan yarışma kurallarının bu kurucu maddeler etrafında oluşturulduğu dikkatten kaçmamalıdır. Kurallarda açık biçimde yazılmamış konularda yorum geliştirilerek kural kılıfına sokulması, bu yolla satranç bileşenlerine kural kimliğiyle sunulması doğru değildir. Özellikle oyunun kuralları yarışma kuralları ve yönergeleri yoluyla zayıflatılmamalıdır. 
 
Yarışma yöneticileri, kural uygulamalarının doğru gerçekleştirilebilmesi için yarışma öncesinde yapacağı düzenlemelerle gerekli ortamı sağlamalıdır.

Hakemler, uygulamaları doğru ve tam tarafsızlık içinde yerine getirecek görevlilerdir. Karar verecek, kuralları uygulayacak hakemler;
  • Önce dinlemeli, sonra yorumlamalı, sonra uygulamalılar,
  • Konuları birbirine karıştırmamak için çaba göstermeliler,
  • Kurallar manzumesini (gelişen olaylar karşısında salt bir madde üzerinde değil) bir bütün olarak ele almalılar,
  • Kurucu olarak tanımlanan bağlı maddeleri, maddenin kökünü kaçırmamalılar,
  • Her fırsatta, turnuvalar öncesi ve maçlara çıkmadan önce bunları bilerek kendilerini yenilemeliler,
Antrenörler, oyuncuların eğitim süreçlerinde, eğitim programlarında kural uygulamalarına mutlaka yer vermelidir. Oyuncuların kurallara uygun davranabilmesi, kuralları doğru biçimde öğrenmeleriyle sağlanabilecektir.
 
Oyuncuların, oyun sırasında veya sonrasında, istemlerini anlaşılır biçimde ortaya koyması gerekir. Haklarının korunması ve uygulamanın doğru yapılabilmesi için bu önemlidir. 

'Kural Uygulamaları' işte bu anlayışa hizmet etmek için oluşturuldu.
 
22 Şubat 2017
 
IA&IO Tahsin AKTAR