• Favorilere Ekle

Değişim, Sürdürülebilirlik ve Yönetişim

Yeniden Yapılanma, Değişim ve Sürdürülebilirlik
Türkiye Satranç Federasyonu

Önceki bir yazıda “Türkiye Satranç Federasyonunun yeniden yapılanmasına gereksinim duyuluyorsa orta yerde anlamlandırılamayan olgular vardır demektir,” denilmişti. Bu işin bir süreç gerektirdiğine değinilmiş, biraz da üzerinde çalışmak gerektiği vurgulanmıştı. Bu sürecin kontrolüyle ‘sürdürülebilirlik’ üzerine de çalışmak gerekecek, hem de haylice…

Yeniden yapılanma süreci; federasyonun satranç bileşenlerine daha iyi, daha kaliteli, daha çabuk hizmet sunulabilmesi ve sporda başarı için tüm iş yapma usul ve süreçlerinin köklü bir şekilde gözden geçirileceği ve bazı aşamaların yeniden ele alınacağı bir dönem olmalıdır.

Yeniden yapılanma kavramı içinde geçen en önemli sözcük ‘süreç’ sözcüğüdür. Temelde yönetimlere sorun yaşatan sözcük de budur. Yöneticilerin çoğu ‘süreç odaklı’ olmayı başaramazlar ve genellikle törensel etkinliklere katılım, iş yapıyor olma görüntüsü sergileme, sosyal medya iletişimiyle etkileşim ve sıkıştırılmış örgüt yapısı sağlama gibi kavramlar üzerinde yoğunlaşırlar.

Bugün bir veya birkaç alanda ortaya çıkan girdi öne çıkarılarak bunların satranç paydaşları için önemli bir değer oluşturduğu anlatılıyor. Örneğin; salt başarılı bir etkinlik organize ederek, parklarda satranç oynayanların fotoğraflarını paylaşarak, hafta sonu 2 güne sığan AVM turnuvalarına olan ilgiyi öne çıkararak, düşük rating ortalamasına sahip uluslararası olarak adlandırılan etkinlikler düzenleyerek yaratılan etki de ‘federasyonun toplam başarısı’ olarak sunuluyor. Böylesi göstergelerin varlığı federasyonun toplam başarısı değildir.

Yeniden yapılanma, süreçler tanımlanarak ve değişim esas alınarak başlatılır. Değişim anlayışında önce ne yapmak gerektiği, sonra da bunun nasıl yapılacağı belirlenerek yol alınmalıdır.
 • Gereksiz işler ve aşamalar elenerek, federasyonun düzeni ve etkinlikleri çözümlenerek yapıcı bir değişim ortaya konulmalıdır.
 • Doğal bir hız ve doğal bir düzen içinde yenilikçi süreçler yaratılarak verimlilik ve başarı artırılmalıdır.
 • Çalışmalar sırasında gerektiğinde radikal değişimler de yaşama geçirilirken süreçler dikkate alınarak ‘master plan’ program uygulamasıyla sonraki dönemlere seslenecek yeni bir düzen kurulmalıdır.
 • Federasyon yönetimi sürecin merkezinde yer almalı, içinde spor, hukuk, işletme, ekonomi dallarındaki bilim insanlarıyla farklı alanlarda yetkin satranç bileşenlerinin bulunduğu güçlü yönetim organlarıyla yeğlenen değişim sağlanmalıdır.
 • Doğal bir hız ve doğal bir düzen içinde yenilikçi süreçler yaratılarak verimlilik ve başarı artırılmalıdır.
‘Değişmeyen tek şey değişimin kendisi’ anlayışıyla federasyonun başarıya odaklı yönetim anlayışını sürdürebilmesi, yöneticilerin ancak ve ancak değişime uyum sağlayabilme becerileriyle olanaklı olacaktır.

Başkalarıyla birlikte iş gören federasyon yönetimi, doğru yönetişim sergileyebilmelidir. Sağlam bir karar organı ve bu organın federasyonun organizasyonuyla bütünleşmesi, sürdürülebilir uygulamalarının güvencesi olacaktır. Bu yaklaşım, sürdürülebilirlikte
‘iyi yönetişim’ olarak adlandırılabilir.

Sürdürülebilirlik ve Yönetişim
Sürdürülebilirlik kavramı, genel anlamıyla, belirli bir süre boyunca bir durum veya sürecin sürdürülebilme gücünü anlatır. Temelde kurulu sistemlerin fonksiyonlarını, süreçlerini ve üretkenliğini gelecekte de devam ettirebilme yeteneği olarak algılanmalıdır.

 Federasyonumuz için sürdürülebilirlik; pozitif yönetim ve sportif başarıyla ilgili süreçleri kapsayacaktır. Stratejik planlama burada da yönetimlerin karşısına çıkar.

Amaç
Sporcu sayısının artışı, eğitim düzeyleri ve kaynak kullanımının verimliliği üzerinde belirgin bir etkiye sahiptir. Satranç eğitiminin düzeyi arttıkça hedeflenen başarı da artacaktır. Sürdürülebilirliğin amacı, eğitim kaynaklarının kullanımını küresel olarak sürdürülebilir düzeyin ötesine yükseltirken eğitim standardını yükseltmek olmalıdır. Ekonomik, çevresel ve sosyal bileşenler sürdürülebilirliğin önemli 3 boyutunu oluşturur. Bu 3 temel boyutu eşit ölçüde göz önünde bulundurmak, sürdürülebilirlik anlayışını yaşatmada bütüncül bir yaklaşım sağlayacaktır.

Bugün satrancın toplumun geniş kesimlerine yayılmasıyla spor yapma eğilimi de artmış, beraberinde de başarıya odaklı çevreleri yaratmıştır. Bu alanda geliştirilecek yönetim stratejisinde asıl anlayış başlıkları nasıl olmalıdır?
 • Sporcu sayısı, artacak başarıya odaklı olan anlayış değişmemelidir.
 • İzlenecek süreç standart bileşenlere sahip olmalıdır.
 • Bütün süreçler tasarlanmalıdır.
 • Tasarlanan bütün süreçler yaşama geçirilmelidir.
 • Süreci doğru tasarlamak önemlidir.
 • Her süreç tasarımının satranç bileşenleri üzerinde bir etkisi olmalıdır.
 • Süreç tasarımının aşamalarının bütününde olası kamu etkileri düşünülmelidir.
Başarmak, istenilen hedefe ulaşıldığında yöneticilerde mutluluk duygusu oluşturur. Yönetişim modeli doğru değerlendirilmediğinde elde edilen başarı korunamayacaktır. Böyle olunca sürekli başa dönülecektir. Bu durumu engellemek için sürdürülebilirlik anlayışını kalıcı hale getirmek gerekecektir.
Yöneticiler değişimin karşısında durmamalıdır. Değişimden yararlanarak daha iyi bir yönetişim sergilemelidirler. Bu da başarının korunmasını sağlar. Sürdürülebilir olmayan başarı, sonrasında başarısızlıkla karşılaşılmasına yol açacaktır.
 
28 Nisan 2024
 
IA&IO Tahsin AKTAR
 
Benzer Makaleler

 


Yorumlar - Yorum Yaz