• Favorilere Ekle

Federasyonumuzun Yeniden Yapılanması

FEDERASYONUMUZUN YENİDEN YAPILANMASI

Amaçlanan nedir?
 Böyle bir soruyla söyleşiye, yazıya başlanırsa arkasında bir şey vardır diye düşünmeden edilemez. Böyle bir ‘işe’ gerek duyuluyorsa biraz çalışmak gerekir sanırım. Yeniden yapılanma sürecine gereksinim duyuluyorsa orta yerde anlamlandırılamayan olgular vardır demektir. Anlam kazandırılması gereken süreçlere bir bakmak gerek o zaman:

Olgular
 • Pek çok iş, bir tek iş halinde birleştiriliyordur,
 • Kararları yöneticiler vermiyordur,
 • Süreçlerin içindeki adımlar bir sıra içinde gerçekleştiriliyordur,
 • Kontrol ve denetimler azalmıştır,
 • Uzlaşma en aza indirilmiştir,
 • Tek iletişim noktasını yönetici oluşturuyordur,
Bu temel başlıklarda sorun varsa ki var, sürecin nasıl ele alınması gerektiği sorusuna yanıt aranmalıdır. Yanıt ararken yeniden yapılanma kavramı pek çok kişinin gözünde büyük, çok büyük olaylar bütünü olarak görülmemelidir. Bu iş bir süreç kovalama işidir. Yeniden yapılanma ‘göz korkutacak’ bir süreç değildir. Bu süreç sanıldığı gibi;
 • Sürekli gelişme değildir,
 • Toplam kalite yönetimi değildir,
 • Yeniden tasarım değildir,
 • Reorganizasyon değildir,
 • Küçülme demek değildir,
 • Otomasyon değildir,
Değişim
Federasyonun yeniden yapılanması, büyük ölçüde yönetim uygulamalarının, görevli ve yönetim organizasyonunu oluşturan iş görenlerinin, sistemlerinin, bileşenlerinin ve çevrenin sürekli şekilde değerlendirilmesine dayalı bir anlayış olmalıdır. Bu anlayış bir tek sözcükle ortaya konulabilir. Değişim…
 
Federasyonun gelişimi sağlanırken;
 • Federasyonun etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması amaçlanmalı,
 • Federasyonun başarım (performans) sorunlarının ne olduğu ve gereksinimleri ele alınmalı,
 • Süreci zorlayacak olası sorunlar giderilmeli, gerektiğinde sürece yönelik el atma planlanmalı,
 • Hedefler farklı kaynak ve edinimlerle çok daha büyük hale getirilmelidir.
Değişim anlayışı başarımda önemli sıçramalar gerçekleştirmeyi sağlamak için ele alınmalıdır.
 
Yeniden tasarım, var olan tüm yapıları ve prosedürleri göz ardı edip, iş yapmanın yepyeni yollarını yaratma anlamına gelir. Bu değişim anlayışında radikal hareket biçimi işin geliştirilmesi, iyileştirilmesi ya da değiştirilmesi değil, işin yeniden icat edilmesi demektir. Öngörülen anlayış asla bu olmamalıdır.
 
Öngörülen değişim ‘konjonktürel’ olmamalıdır. Değişim ‘yapısal’ olmalıdır. Bu, federasyonun işleyişinde ve etkinliklerindeki temel yöntemlerde yapılacak değişikliktir. Değişim, ancak büyük bir olguya dayalı uygulanmalıdır. Daha az önemli görülen durumlarda bazı düzeltmeler yapılır. Çarpıcı geliştirme gerekiyorsa eski uygulamadan tamamen vaz geçilerek yerine yeni uygulamalar getirilir. Etkisi uzun süreçli bir değişim hedeflenmelidir. Bu süreç tamamen ‘stratejik’ olmalıdır.
 
Süreçler tanımlanarak ve değişim esas alınarak yeniden yapılanma başlatılmalıdır. Değişim anlayışında önce ne yapmak gerektiği, sonra da bunun nasıl yapılacağı belirlenerek yol alınmalıdır.  
 
Süreç
Yeniden yapılanma süreci; federasyonun satranç bileşenlerine daha iyi, daha kaliteli, daha çabuk hizmet sunulabilmesi ve sporda başarı için tüm iş yapma usul ve süreçlerinin köklü bir şekilde gözden geçirileceği ve bazı aşamaların yeniden ele alınacağı bir dönem olmalıdır.
 
Federasyonun tüm süreçlerinin radikal biçimde değiştirilmesi amaçlanmazken,
federasyondaki stratejik ve artı değer yaratan temel yöntemlerde değişiklik yapmak amaçlanmalıdır.
 
20 Mart 2024
 
IA&IO Tahsin AKTAR

Yorumlar - Yorum Yaz