• Favorilere Ekle

FIDE Satranç Kurallarında Değişiklik

FIDE Satranç Kurallarında Değişiklik
 
Değişiklikler 1 Ocak 2023’te yürürlüğe girecek.
 
 FIDE, Satranç Kurallarında değişiklik yapmıştı. Ağustos 2022’de Hindistan Chennai'de gerçekleşen FIDE Genel Kurulunda kabul edilen değişiklikler 1 Ocak 2023’te yürürlüğe girecek.  Kural maddelerinde 12 küçük değişiklik yapılırken 3’te küçük yeni alt madde oluşturulmuş.
 
En belirgin ve uygulamaya yönelik önemli değişikliğin, oyunun sonuçlanmasının anlatıldığı maddede yapıldığı görülüyor. ‘Terk’ kavramının ele alındığı madde 5.1.2’de, terk eden oyuncunun rakibi mat yapmaya elverişli bir konuma sahip değilse oyunun berabere olarak biteceği değişiklik olarak maddeye eklenmiş.
 
Hızlı satranç kuralları uygulanırken 7. ve 9. maddedeki yaptırımlar 2 dakika olarak uygulanıyordu. Kurallara A.3 maddesi eklenerek tüm yaptırımların 1 dakika olarak uygulanacağı belirlenmiş durumda.
 
Madde 8 de ‘Hamlelerin Kaydedilmesi’ anlatılır. 2 yeni alt madde eklenerek maddenin ana fikrinde yapılan değişikliğe açıklık getirilmiş. Maddenin ana fikri artık salt ‘hamlenin yazılması’ şeklinde olmayacak. FIDE artık elektronik hamle yazım tablosunu resmi olarak kabul etmiş. ‘Hamlenin kaydedilmesi’ kavramı yeni eklenen alt maddelerle belirlenmiş durumda.
 
Yapılan küçük sözcük değişikliğiyle de anlam bütünlüğünün korunduğu işaret ediliyor. Satranç saatinin durdurulması yerine ‘duraklatılması’ söyleminin daha doğru olacağı, satranç saatinin tamamen kapatılacağı gibi bir yanlış anlamaya neden olmamanın amaçlandığı maddenin gerekçesinden anlaşılıyor.
 
İngilizce orijinal metinde ‘he / she’, ‘him / her’, ‘his/her’ gibi cinsiyet belirten şahıs zamirleri kullanılarak ‘he, him, his’ sözcüklerinin geçtiği yerlerin de böyle anlaşılması istenmiş, kuralların kadın ve erkekler için olduğuna gerekçede yer verilmiştir. Türkçede şahıs zamirleri cinsiyet belirtmediği için çeviri metninde buna yer verilmemiştir.
 
Böyle küçük madde ve sözcüklerle değişiklik yapılırken, her seferinde olduğu gibi bu kez de, maddeler arasında bağ kurulması unutulmuştur. Madde 8.7’de oyunun sonunda her iki notasyon kâğıdı imzalanarak veya elektronik hamle yazım tablolarında sonucun onaylanarak oyunun sonucunun belirtileceğine yer verilmiştir. Madde 11.10 bu maddeye dayalı olarak yeniden düzenlenmemiştir.
 
Hızlı satranç için A.3 maddesi eklenirken buna dayalı olarak B.2 yürürlükten kaldırılmış, sonraki maddelerin sıralamaları yendien düzenlenmiştir.
 
1 Ocak 2023’te yürürlük kazanacak bu değişikliklerin İngilizce aslı esas alınarak, fenerweb.com kaynaklarında, madde açıklamalı 2023 Türkçe metinde, yer veridi.
 
30 Aralık 2022
  
 
IA&IO Tahsin AKTAR
 
İlgili Kaynak

 


Yorumlar - Yorum Yaz