• Favorilere Ekle

Pozitif Yönetim Anlayışı

Pozitif Yönetim Anlayışı

Negatif insanlardan uzak durulmalı, çalışanlara güvenilmelidir ki ...

Satranç organizasyonlarında görevliler tamamen gönüllülük ve hobi yaklaşımıyla yer alır. Öyle ki orada bulunmak için can atarlar bir anlamda. Bilinir ki onlarca gönüllü ve ‘hevesli’ arasından seçilerek görev verilmiştir onlara. Bu denli heves ve istekle satranç organizasyonuna gelen görevlileri işin sonunda mutlu ve gururlu biçimde yolcu etmek gerekir. Organizasyon yöneticileri çalışan ve görevlilere pozitif bir anlayışla yaklaştıklarında isteklendirmeyi artıracaklarına inanmalıdır.  

Pozitif yönetim
Çalışan ve görevlilerin kuruma ve işe bağlılığı önemli bir değerdir. Bu bağlılığı sağlamak için kurumlar ‘pozitif yönetim’ anlayışı uygularlar. Pozitif yönetim, çalışanların ve görevlilerin güçlü yanlarının daha da güçlenmesini sağlar.
 
Yöneticiler çalışanların ve görevlilerin eksik ve zayıf yanlarına değil de ‘güçlü’ yanlarına önem vermelidir. Onların güçlü yanlarına yönelim sağlandığında bağlılık ve verimlilikte önemli bir yükselişin olduğu görülür. Bunun için çalışan ve görevlilerin güçlü yanları daha da öne çıkarılarak ‘takdir etme’ kültürü oluşturmak gerekecektir. ‘Pozitif psikolojiyi’ benimseyen kurum ve yöneticiler bunu kolayca başarır. Böylece salt eleştiriye dayanmadan, negatif duygu ve enerji yaymadan kişinin var olan güçlü yanları daha da güçlendirilir. Bu durum kişiyi daha iyi hissettirir.  Böylece kurumda pozitif psikoloji kültürü egemen olur. Sonrasında çalışan ve görevlilerin kuruma olan bağlılığı da verimlilik de ciddi oranda artar.
 
Satranç organizasyonlarını her zaman daha iyi-daha iyi yapabilmek olanaklıdır. Bunun için çalışan ve görevlilerin neyi daha iyi yapabildiğini bilmek ve bu güçlü yanları öne çıkarmak gerekir. Oluşturulacak iş planında çalışan ve görevlilerin uyum eğitimleriyle iş başında mutlu olmaya yönelik konu başlıklarına yer verilmelidir. Görev listesinde bulunanların güçlü yanlarına göre yapılacak görev dağılımıyla istendik verimin sağlandığına tanık olunabilir.
 
Organizasyon yöneticilerinin ve başhakem konumunda olanların dikkat edeceği önemli olgu birlikte iş yaptıkları ‘gönüllü’ görevlilerin güçlü yönlerini bilmeleridir. Bu bilgi çalışan ve görevlilerin uyum eğitimlerinde yapılacak çalışmalarda süreci kolaylaştırır. Bu yolla etkinlikten, orada bulunmaktan, anı yaşamaktan alınan zevk artar. Yöneticilerin birlikte iş yaptıkları kişilerin güçlü yönlerini bilerek işe soyunmaları başarıyı artırır, stres ve kriz ortamını engeller.
 
‘Pozitif Yönetim’ adlı kitabın yazarı İdil Türkmenoğlu, pozitif psikolojinin farkını şöyle anlatıyor: “Örneğin performans değerlendirmelerde eksik yönler ortaya çıkar. İletişim yeteneklerin zayıfsa seni bin sene iletişim eğitimine gönderir şirket. Kişinin özgüvenini de yıkar, senin parlak taraflarını dikkate almaz. Hâlbuki pozitif psikoloji uygulayanlar diyor ki, tamam idare edecek düzeyde iletişim eğitimi alsın, ortalamaya çekelim ama biz iyi olan özelliklerine odaklanalım.”
 
Yazarın bu görüşünün örnek olarak gösterilmesi bir amaca yöneliktir. Hakem ve antrenör eğitimlerinde iletişime ilişkin konu başlıkları vardır. Kısa eğitim sürecinde bu yönde yapılan eğitimlerde her zaman yeterli sonuç alınmayabilir. Antrenör ve hakemlerin olumlu ve etkili iletişime yaklaşmayı benimsemiş olmaları öne alınarak asıl yapacakları işte yeterli hale getirilmiş olmaları önemsenmelidir. Sağlanacak diğer eğitim kaynaklarıyla iletişim konularında da beceri sahibi olmaları kişilere bırakılabilir.
 
Bir satranç etkinliğinde yer alan başhakem, başhakem yardımcıları, organizasyon yöneticileri de kurum yöneticisi kimliğindedir aslında. Her davranışlarıyla kurum kültürünü yansıtırlar. Birlikte görev yaptıkları diğer bileşenlerle olan iletişimlerinde negatif yaklaşım ve sözcüklerden kaçınmalıdırlar. Onların olumlu duygularına seslenebilmelidirler. Özellikle bireysel iletişimlerde karşılarındakileri ezmeden bir iş yapma süreci oluşturmaya özen göstermelidirler.
 
Pozitif psikoloji nasıl uygulanır?
Doç.Dr. Tayfun Doğan pozitif psikolojinin mutluluk bilimi olmadığını söyler. (Mart 2019 Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi) Mutluluğun bu yaklaşımın en temel araştırma konularından birisi olduğunu vurgular. “Pozitif psikolojinin işlev ve amaçları da, yaşamı değerli ve yaşanmaya değer kılacak şeyleri araştırmak, insanların olumlu ve güçlü özelliklerine odaklanarak bunları geliştirmek, öznel ve psikolojik iyi oluşu ve yaşam sevincini geliştirmeye çalışmak ve önleyici işleviyle bireylerin ruhsal sorunlar yaşamalarının önüne geçmektir.” 
 
‘Salt Psikoloji Enstitüsü’ kurucularından psikolog Özge Berçin Keleş’in enstitü web sayfasında yer alan pozitif psikoloji uygulamaları üzerine düşünceleri şöyle: 
  • Performans değerlendirmelerinde geçmiş dönemde yaptıklarını (başarılarını) öne çıkarır, bundan sonra yapabileceklerini de buna göre belirler.
  • Tüm çalışanlar iyi bir şey yaptıklarında davranışları yönünde takdir edilirler. Başkalarını da takdir etmeyi öğrenirler.
  • Eğitim gelişim süreçleri planlanırken çalışanın yapamadıkları değil, yapabileceklerine odaklanılır.
  • Bir kriz oluştuğunda çalışanlar problemin sorumlusunu bulmaya değil, problemin nasıl çözülebileceğine odaklanırlar.
  • Kurum içi iletişimde tüm mesajlar olumlu ve pozitif bir dille yazılır. Yasaklar konuşulmaz.
Yöneticilerin iletişimde kullandıkları dil de çok önemlidir. Görev bildirimlerinde emir tümceleri yerine daha yumuşak ve olanaklıysa alternatif oluşturan bir yapı sergilenmesi daha yararlı olacaktır. Örnek mi? Hakem, gözlemci, antrenör veya diğer görevlendirmelerde şöyle seslenmek nasıl bir duygu yaratır kişide? “ Yapılacak Türkiye Şampiyonasında başhakem olarak görev almaya ne dersiniz? Sizinle bu etkinlikte çalışmak bizi çok güçlü kılacaktır. Bu tarihlerde uygun değilseniz sonraki etkinliklerimiz olan Kulüpler Şampiyonası ya da Birinci Ligde bu kez başhakem yardımcısı görevini üstlenebilir yine birlikte olabiliriz.”
 
Yaratıcılık
Pozitif yönetim anlayışının yaratıcılıkla da ilişkisinin olduğu gösterilmiştir. Çalışan ve görevliler negatif bakışta ve bıkkınlık duyguları içindeyken yaratıcı ve çözüme dayalı düşünemez. Onların, böyle bir anda mutlu olmaya gereksinimi vardır.  Mutlu bireyler aktif ve üretken biçimde çalışırlar. Çalışan ve görevliler için oluşturulacak yeni eğilimler çok küçük de olsa onları mutlu eder. Olumsuz duyguların olduğu gergin çalışma ortamında yöneticiler olumlu seslenerek birkaç takdir sözüyle çalışan ve görevlileri yeniden işe sürükleyebilir.
 
İyimserlik ve affetme duygusu
Çukurova Üniversitesinden Prof. Dr. Azmi Yalçın’ın, MÜSİAD Adana şubesinde sanayici ve iş insanlarına, ‘İş Dünyasında Pozitif Yönetim Anlayışı’ adlı sunumunda yer verdiği görüşleri de şöyle: “Yapılan araştırmalarda iş yaşamında başarılı olanların temel özelliklerinde iyimserlik vardır. Güne ve işe pozitif başlamak verimliliği, verimlilik de başarıyı beraberinde getirir. Yaşamı mutlu insanlarla geçirmeye çalışmalıdır. İş yaşamında başarı iyimserlik, umut, inanç ve güven dörtlüsüyle elde edilebilir. Birçok iş insanı, sıkıntılarını içine atar. Bu, başarısızlıktan doğan felaketleri de beraberinde getirir. Dertlenilen konuları kişi içine atmamalıdır. Eşle arkadaşlarla sadece mutluluk değil, sıkıntılar da paylaşılmalıdır. Sıkıntı ancak paylaşılırsa azalır. En gelişmiş teknolojiler edinilebilir, ancak başarı insan kaynağıyla sağlanabilir. Önce yöneticiler iyimser olmalıdır. Doğru insanla çalışılmalıdır. Negatif insanlardan uzak durulmalı,  çalışanlara güvenilmelidir. Zordur ama sık affetmelidir. Hayattan haz alınacak hobiler edinmek de yöneticiler için yararlıdır.”

Kalıcı olmak
Pozitif psikoloji üzerine eğilen yöneticiler pozitif yönetim sergilerken çalışan ve görevlilerin kuruma bağlılıkları sağlanmış olur. Bu yolla da kurum ayakta kalır. Yaptıkları işten haz alan çalışan ve görevliler başka bir kurum veya alan düşünmezler. Bu duygu nasıl sağlanır? Yöneticiler yapılan işin, dolayısıyla kurumun geleceğini çalışanlar ve görevlilerle planlayarak tasarımları birlikte ortaya koymalıdır. Birlikte çalışılacak kişilerle yapılacak paylaşımlar çalışan ve görevlilerin kurumda ve iş yapmada değerli oldukları duygusunu uyandıracaktır. Pozitif yönetim becerisi işe yarayan bir çalışan ve görevlinin kurumdan ayrılma yönündeki düşüncesini önceden hissettirir. Yetenekleri ve doğru karakteriyle ortaya çıkan bir çalışan ve görevlinin kurumundan ayrılması istenmez. Pozitif yönetim anlayışı böylesi kişilerin kalıcı olmalarını sağlar.

Kurumda çalışma odalarına ve etkinliklerde hakem odalarına şu tümceyi yazıp bir tablo gibi asmaya ne dersiniz?

“Burada olmanın nedeni yeteneğindir. Burada kalmanı da karakterin sağlayacaktır”


28 Ocak 2020
 
IA&IO Tahsin AKTAR

 


Yorumlar - Yorum Yaz