• Favorilere Ekle

Yarışma Kuralları Üzerine

Yarışma Kuralları Üzerine
Kafa Karışıklığı
 
'Yarışma Kuralları' kitapçığınızın çok işe yaradığını söylemek isterim izninizle. Ancak; İsviçre Sistemi Eşlendirme Kurallarında ‘hiçbir oyuncuya oynamadığı oyunda puan verilmez’ şeklinde katı bir kural varken, yer verdiğiniz biçimiyle, Oyuncu, bir turda yer alamayacağını hakeme bildirdiğinde, eşlendirmeye alınmadan bu oyuncuya ½ gerçek puan verilerek sonraki eşlendirmeye devam etmesi sağlanabilir.” diyorsunuz. Bu olabilir mi, kafamız karıştı.

Böyle bir soru var karşımda.
 
Durum
Kafa karışacak bir durum yok aslında. FIDE Yarışma Kuralları (FIDE Competition Rules*) böyle söylüyorsa bu bir kuraldır artık. Ama uygulamada sıklıkla karşılaşılmayan bu kural maddesi için biraz daha açıklama yapabilirim.
 
FIDE Yarışma Kuralları, yarışmaları ‘L’ koduyla sınıflamıştır. Buna göre yarışmalar:
L1- Dünya ve Kıta Şampiyonaları, Olimpiyat gibi etkinlikler komisyonunun programında yer verilen yarışmalar,
L2- FIDE unvan ve normlarının kazanılabileceği yarışmalar,
L3- FIDE anma yarışmaları,
L4- Diğer tüm yarışmalar,
biçiminde sınıflandırılarak tanımlanmıştır.
 
Bu sınıflamaya göre de FIDE Yarışma Kuralları çerçevesinde eşlendirme ve benzer konularda farklı uygulamaların yapılabileceğine yer verilmiştir. Bu yolla, genel kurallarından ayrı olarak, genel kurallara aykırı düşmeyecek biçimde yarışmanın adına uygun ve yarışmaya özgü farklı kurallar da uygulanabilecektir. Soruda değinilen de bu farklı özel uygulamalardan biridir.
 
İsviçre Sistemi Eşlendirme Kuralları uygulandığında ‘hiçbir oyuncuya oynamadığı oyunda puan verilmez’ kuralı çok keskin ve genel bir kuraldır. Yarışma yönergesinde yer verilerek farklı ve özel kurallar uygulanabileceğini gördükten sonra, bu özel uygulamaların öncelikli olarak uygulanacağı da yine FIDE Yarışma Kuralları tarafından belirlenmiştir.
 
Uygulama
Oyuncu, bir turda yer alamayacağını hakeme bildirdiğinde ortaya koyduğu gerekçesi güçlü nedenlere dayanmalıdır. Bu durum her zaman geçerli kılınacak bir anlayıştır. Hakem oyuncunun ileri sürdüğü gerekçeyi kabul edebilir.
 • Bu durumda oyuncu o turda eşlendirmeye alınmaz.
 • Oyuncuya o turda (0) sıfır puan verilir. (Aslında puan verilmez)
 • Sonraki turlarda eşlendirmeye alınarak oyununun yarışmaya devam etmesi sağlanır.
 • Bu uygulamaya yarışma boyunca o oyuncu için sadece bir defa yer verilebilecektir.
 • ‘L’ kodlu tüm etkinlik sınıflarında uygulanabilir.
Bundan ayrı olarak, soruda değinilen, yürürlükte olan FIDE Yarışma Kuralları madde 8.3.4’e göre, oyuncu eşlendirmeye alınmadan özel bir uygulama daha yapılabilir. L2, L3, L4 sınıfındaki yarışmalarda geçerli olacak biçimde:
 • Bu uygulamanın yapılabileceğine, uygun bir madde yazım diliyle, yarışma yönergesinde yer verilmiş olmalıdır. (Örneğin, “Başhakem FIDE Yarışma Kuralları madde 8.3.4’ü gerektiğinde uygulamakta serbesttir…”)
 • Verilmiş bir yetki varsa ve hakemin uygun görmesi durumunda, bir turda yer alamayacağını bildiren oyuncuya eşlendirmeye alınmadan ½ gerçek puan verilir.
 • Oyuncu o turda aldığı bu gerçek puanla sonraki eşlendirmeye alınarak yarışmaya devam eder.
 • Özel koşullar yaratılan oyuncular (konaklama desteği sağlanan oyuncular, giriş bedeli alınmadan yarışmaya katılımı sağlanan oyuncular…) bu özel uygulamadan yararlanamaz.
 • Bu uygulamaya yarışma boyunca o oyuncu için sadece bir defa yer verilebilecektir.
 • Bu uygulama yarışmanın son turunda yapılmaz.
 • Bu uygulamaya L1 sınıfında yer alan FIDE Şampiyonalarında yer verilmez.
Görüldüğü gibi, uygulama, hem organizasyon yönetimi hem de hakem için karar vermede özel durum yaratan bir uygulama maddesi olarak karşımıza çıkmaktadır.
 
14 Kasım 2018  
 
IA&IO Tahsin AKTAR
 

*  Temmuz 2019’dan geçerli olmak üzere ‘FIDE Competition Rules’ metninde bazı değişiklikler yürürlük kazanacak. Hem adı değişti hem de bazı maddelerin içeriği yeniden düzenlendi. Bu değişiklik metnini ayrıca yayınlayacağım.


Yorumlar - Yorum Yaz